Ogólny

Edukacja w Bułgarii – systemy edukacji w krajach Unii Europejskiej cz. X

grafika.bulgaria

Edukacja w Bułgarii, podobnie jak w opisywanych wcześniej krajach, opiera się na szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym. Dzieci podlegają kształceniu obowiązkowemu od 7 roku życia do roku 16.

Edukacja w Bułgarii, podobnie jak w opisywanych wcześniej krajach, opiera się na szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym. Dzieci podlegają kształceniu obowiązkowemu od 7 roku życia do roku 16

Tylko nieliczne wyjątki wśród bułgarskich uczniów uczęszcza do szkół prywatnych. Zdecydowana większość, bo aż 99,58% młodych Bułgarów, wybrała szkoły publiczne – bezpośrednio nadzorowane i prowadzone przez władze publiczne i finansowane przez państwo.

Detska gradina – przedszkole

Edukacja przedszkolna uznawana jest za pierwszy szczebel systemu edukacji. Obejmuje dzieci w wieku 3 do 6/7 lat (start dzieci w szkole podstawowej często „uzależniony” jest od życzenia rodziców). Wiekszość przedszkoli prowadzona jest przez gminy. Uczęszczanie do nich nie jest obowiązkowe.

grafika.bulgaria

Kształcenie obowiązkowe, czyli natchalno uchilishte (szkoła podstawowa) i progimnazia (szkoła średnia I-go stopnia)

Edukacja jest obowiązkowa dla dzieci w wieku 6/7 lat do 16 roku życia, czyli przepisowo do momentu ukończenia szkoły średniej II stopnia. Kształcenie obowiązkowe na poziomie obejmującym szkołę podstawową, tj. klasy I-IV, i szkołę średnią I stopnia, tj. klasy V-VIII, jest bezpłatne we wszystkich placowkach z wyjątkiem prywatnych. Rok szkolny obejmuje 160 dni w szkołach podstawowych i 170 dni w szkołach średnich I stopnia. Zajęcia (minimum 22 lekcje trwające 35 minut na początku kształcenia w szkole podstawowej i 40-45 minut na innych poziomach) są prowadzone przez pięć dni w tygodniu. Minimalny roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi 470 lub 528 godzin zegarowych w szkole podstawowej i od 765 do 867 w szkole średniej I stopnia. Minimalna liczba osób w klasie według bułgarskiego prawa wynosi 17, a maksymalna – 26. Do klasy IV włącznie uczniowie „prowadzeni” są przez jednego nauczyciela. W kolejnych latach zajęcia odbywają się pod opieką nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Wiedzę i umiejętności uczniów oceniane są przez cały rok szkolny (służą do tego np. sprawdziany ustne i pisemne). Ocena jest przeprowadzana regularnie przez nauczyciela i we współpracy z organami administracji państwowej. Uczniowie nie powtarzają I-ej klasy. Na zakończenie nauki w IV klasie mali Bułgarzy otrzymują świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (Svidetelstvo za natchalno obrazovanie) i automatycznie przechodzą do szkoły średniej I stopnia.

Po ukończeniu VIII klasy z pozytywnymi ocenami (na tym etapie nie przeprowadza się egzaminu końcowego) otrzymują świadectwo ukończenia kształcenia elementarnego, które uprawnia do podjęcia nauki w szkole średniej II stopnia. Uczniowie, którzy kończą naukę w szkołach lub klasach technicznych zobowiązani są do napisania egzaminu zawodowego (izpit po teoria i praktika na profesiata). Wynik pozytywny uprawnia do otrzymania świadectwa kwalifikacji zawodowych na niższym poziomie.

Szkoły średnie II-go stopnia

Rekrutacja do szkół na tym poziomie opiera się z reguły na wymogu posiadania świadectwa ukończenia kształcenia obowiązkowego. Wyjątek stanowią np. szkoły językowe czy techniczne, które przeprowadzają egzaminy wstępne. Ich zakres uzależniony jest od profilu szkoły.

Programy nauczania dla szkół tego rodzaju ustalane są na centralnym szczeblu administracji oświatowej. W średnich szkołach ogólnokształcących przedmioty ogólne są jednakowe i obowiązkowe dla wszystkich uczniów.

Na tym poziomie edukacji uczniów ocenia się podobnie jak na poziomie kształcenia obowiązkowego. Na zakończenie kształcenia ogólnego w szkole średniej II stopnia (również w oddziałach profilowanych), kształcenia technicznego i kształcenia technicznego/zawodowego przeprowadza się egzaminy końcowe (zrelostni izpitii), prowadzące do świadectwa ukończenia szkoły średniej (Diploma za sredno/sredno spetsialno obrazovanie). W szkołach technicznych i zawodowych przeprowadza się także końcowe egzaminy zawodowe (izpit po teoria i praktika na professiata) prowadzące do świadectwa kwalifikacji zawodowych (Svidetelstvo za profesionalna kvalifikatsia). Posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej jest warunkiem przyjęcia na studia wyższe.

Grafika pochodzi ze strony: www.pinterest.com

Źródło: www.eurydice.org

Jesteśmy obecni w całej Polsce

Sprawdź w jakich miastach posiadamy nasze placówki. Wybierz miasto, w którym szukasz korepetycji i zapisz się on-line, zadzwoń lub odwiedź nas osobiście.

 • Korepetycje Bielsko Biała Bielsko Biała
 • Korepetycje Bydgoszcz Bydgoszcz
 • Korepetycje Chrzanów Chrzanów
 • Korepetycje Ciechanów Ciechanów
 • Korepetycje Gdańsk ChełmGdańsk (Chełm)
 • Korepetycje JaworznoJaworzno
 • Korepetycje KaliszKalisz
 • Korepetycje KatowiceKatowice
 • Korepetycje KętrzynKętrzyn
 • Korepetycje KielceKielce
 • Korepetycje KoninKonin
 • Korepetycje KrotoszynKrotoszyn
 • Korepetycje LubaczówLubaczów
 • Korepetycje OlsztynOlsztyn
 • Korepetycje PiłaPiła
 • Korepetycje PruszkówPruszków
 • Korepetycje RzeszówRzeszów
 • Korepetycje SanokSanok
 • Korepetycje StargardStargard
 • Korepetycje SzczytnoSzczytno
 • Korepetycje TurekTurek
 • Korepetycje Warszawa CentrumWarszawa Centrum
 • Korepetycje Warszawa BemowoWarszawa Bemowo
 • Korepetycje Warszawa MokotówWarszawa Mokotów
 • Korepetycje Warszawa TargówekWarszawa Targówek
 • Korepetycje Warszawa UrsusWarszawa Ursus
 • Korepetycje Warszawa UrsynówWarszawa Ursynów
 • Korepetycje Warszawa WilanówWarszawa Wilanów
 • Korepetycje ZamośćZamość

Popularne tematy