Ogólny

Edukacja w USA cz. 2 : Amerykański system oświaty i egzamin SAT

Studia w Ameryce

W Stanach Zjednoczonych obowiązek szkolny obejmuje młodzież do 16 roku życia. Dzieci najczęściej rozpoczynają swoją edukacyjną drogę w wieku pięciu lat (poziom podstawowy – przedszkole) i kończą ją w szkole średniej (klasa 12).

 

PRZEDSZKOLE W USA

Do przedszkoli pierwszego stopnia (nursery) uczęszcza w Stanach ok. 2,5 miliona dzieci. Powodem tak ogromnego powodzenia tej instytucji jest fakt, że około 70% kobiet w wieku 25-65 lat pracuje zawodowo, w związku z czym opiekę nad swoimi pociechami musi zlecić komuś innemu. Większość dzieci chodzi do płatnych, prywatnych przedszkoli, natomiast pozostała część (bardzo niewielka) uczęszcza do przedszkoli tzw. federalnych, które są opłacane z państwowych funduszy dla dzieci pochodzących z rodzin o niskich przychodach.

Maluchy spędzają tam zwykle ok. 2 lub 3 godzin dziennie. Jeśli jednak zarówno matka jak i ojciec dziecka pracują na cały etat – może zostać w przedszkolu dłużej.

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE I ŚREDNIE W USA

Zarówno szkolnictwo podstawowe jak i średnie, zdominowane są przez sektor publiczny, gdzie uczęszcza aż koło 90% wszystkich uczniów. Do przedszkoli drugiego stopnia (kindergarten), dość powszechnych w Stanach, chodzą dzieci w wieku od 5 do 6 lat; przedszkola te są częścią szkół podstawowych oraz finansowane są przeważnie z publicznych środków (istnieją także prywatne przedszkola drugiego stopnia). Głównym zadaniem tych placówek jest przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, nauka samodzielności oraz współżycia z innymi dziećmi, jak również wykształcenie w nim nawyku pracy i zabawy. Kolejnym etapem kształcenia jest szkoła podstawowa (Elementary School) obejmująca 6 lub 8-letnie kursy, przy czym dużo większą uznaniem cieszą się szkoły podstawowe sześcioletnie. Dzieci zaczynają chodzić do szkoły podstawowej po ukończeniu 6 roku życia, natomiast opuszczają ją, w zależności od wybranego kursu – w po ukończeniu 12 roku życia, do 15 lat.

Nauka na kolejnym szczeblu edukacji, czyli w szkole średniej (High School), może trwać cztery lub sześć lat, przy czym bardziej popularne są szkoły sześcioletnie. Szkoła tego typu podzielona jest na dwa etapy: trzy lata szkoły średniej pierwszego stopnia (czyli junior high school), która obejmuje klasy od VII do XI trzy lata szkoły średniej drugiego stopnia (czyli senior high school), która obejmuje klasy od X do XII Szkoły średnie drugiego stopnia, podzielone są na programy, w których dobór przedmiotów oraz wymagania są uzależnione od zdolności, inteligencji oraz zainteresowań uczniów. Najzdolniejsi z nich zazwyczaj idą tzw. akademickim programem, którego celem jest przygotowanie do nauki na wyższej uczelni. Szczególny akcent kładzie się tam na naukę przedmiotów ogólnokształcących, a więc takich jak: język angielski (a zwłaszcza literatura), język obcy, matematyka, fizyka, chemia itd.

Studia w Ameryce

W szkołach średnich trudno o lekcje, do jakich przyzwyczajeni są polscy uczniowie. Ich amerykańscy koledzy uczą się w małych grupach, a zajęcia przypominają elastyczne czasowo bloki. Nacisk kładzie się na interdyscyplinarne podejście do przedmiotu i pracę przy projektach, których głównym celem jest… zainteresowanie młodzieży. Duże szkoły ponadgimnazjalne (tzw. high schools) dają swoim uczniom możliwość wyboru przedmiotów kierunkowych i opcjonalnych. Młodzież może również wybrać jeden z wielu klubów, grup zainteresowań, sportów, działań łączących naukę z pracą lub innych zajęć pozalekcyjnych, a w oparciu o uzyskane oceny i wyniki egzaminów istnieje możliwość wyboru przedmiotów akademickich, ogólnych lub zawodowych.

Uczniowie mniej zdolni uczęszczają na zajęcia ogólne (przedmioty ogólnokształcące jak i zawodowo-techniczne). Uczniowie ci, po ukończeniu nauki w szkole średniej, najczęściej kontynuują edukację w kolegiach środowiskowych lub stanowych, gdzie stosunkowo łatwo przejść selekcję komisji rekrutacyjnej. Uczniowie o najmniejszym stopniu zdolności uczęszczają na zajęcia w obrębie programu zawodowego, gdzie dominują przedmioty techniczno-zawodowe.

STUDIA W USA

Najwyżej w hierarchii szkół wyższych są UNIWERSYTETY (wyróżnia się wśród nich stanowe, prywatne i miejskie) oraz nieliczne instytuty i akademie, oferujące studia na poziomie bakalariatu, jak i studia magisterskie (master’s degree) i doktoranckie (doctor’s degree). Studia magisterskie (odbywające się po otrzymaniu stopnia bakałarza) mogą trwać rok lub dwa lata oraz kończą się one egzaminem (ustnym lub pisemnym). Uzyskanie stopnia doktora wymaga spełnienia następujących warunków:

 • ukończenie studiów doktoranckich (trwają one 2 lata)
 • dobrze zdany egzamin kwalifikacyjny
 • udokumentowana znajomość minimum jednego języka obcego
 • przeprowadzenie badań umożliwiających skompletowanie dysertacji

Na uniwersytetach, obok działalności dydaktycznej, prowadzone są również badania naukowe, a przy samych uczelniach często działają również różne instytuty naukowo -badawcze, obserwatoria astronomiczne, wydawnictwa czy muzea. Należy zaznaczyć, iż księgozbiory należące do niektórych z uniwersytetów amerykańskich są imponujących rozmiarów (np. Harvard posiada jeden z największych księgozbiorów na świecie). Wiele amerykańskich uczelni prywatnych (fundacyjnych) cieszy się wielkim uznaniem i prestiżem, zarówno w kraju jak i na całym świecie (jak na przykład Harvard, Stanford, Yale, Princeton Universities czy Massachusetts Institute of Technology), jednak również uczelnie stanowe utrzymują wysoki poziom (jak na przykład California State University czy University of Wiscon-sin). Wszystkie amerykańskie wyższe uczelnie posiadają daleko idącą autonomię w zakresie organizacji studiów oraz pracy uczelni, które to są w zasadzie ustalane przez jej władze.

Jak dostać się na Harvard?

Pytanie, które być może jeszcze kilkadziesiąt lat temu wydawałoby się niepotrzebnym zawracaniem głowy, dziś pada coraz częściej. Harvard przestał być dla nas odległym marzeniem i staje się celem, do którego prowadzi konkretna droga. Jak więc dostać się na amerykański uniwersytet? Niezbędnym minimum, zarówno dla Polaków jak i Amerykanów, jest zdana matura SAT. Uczniowie muszą zdać dwa rodzaje egzaminu, na które trzeba się oddzielnie zarejestrować. Egzamin ten można podzielić na dwa podstawowe typy:

SAT Reasoning Test (dawniej SAT I) składa się z trzech sekcji: „reading” oraz „writing” i “math”. Czytanie ze zrozumieniem jest sekcją generalnie nielubianą przez studentów z całego świata ze względu na dużą liczbę testów i ujemne punkty za udzielenie niepoprawnej odpowiedzi. Testuje się w niej znajomość słownictwa oraz umiejętność zrozumienia logiki kontekstu w zdaniach. Część pisemna natomiast, w porównaniu do poprzedniej, jest uznawana za najprzyjemniejszą i raczej nie sprawia problemów zdającym. Tworzą ją dwa typy zadań: pierwszy jest tylko częścią pisemną krótkiego eseju, która zawsze otwiera egzamin SAT, druga to pytania wielokrotnego wyboru, które sprawdzają wiedzę z gramatyki, styl oraz zdolności organizacyjne w pisaniu. Część matematyczna sprawdza uczniowską znajomość algebry, arytmetyki, analizy danych, prawdopodobieństwa i geometrii.

Od ilu punktów można myśleć o sukcesie?

Maksimum punktów jakie można otrzymać w egzaminie SAT to 2400, 800 punktów za każdą z 3 sekcji wymienioną powyżej. Osiągnięcie dobrego wyniku z matury SAT to min. 1900 punktów. Ten wynik gwarantuje dołączenie do grona studentów najbardziej renomowanych uczelni amerykańskich, w tym Ivy League. SAT Subject Tests (dawniej SAT II) są testami bardziej sprecyzowanymi. Można zdawać dwa lub trzy przedmioty (Harvard i Princeton wymagają trzech) z następującej puli przedmiotów: literatura, historia USA, historia światowa, matematyka (poziom 1 lub 2), biologia, chemia, fizyka, język chiński, język francuski, język niemiecki, język hebrajski, język włoski, język japoński, język koreański, język hiszpański, język łaciński. Każda część jest oceniana w skali od 200 do 800 punktów.

W EDUN Korepetycje oferujemy różne warianty specjalistycznych kursów przygotowujących do matury SAT, zarówno dla tych, którzy z wyprzedzeniem planują swoją karierę za oceanem i tych, którym spieszy się zdecydowanie bardziej. Posiadamy autorski program edukacyjny. Najlepszym dowodem na jego skuteczność są nasi absolwenci – studenci najbardziej prestiżowych uniwersytetów świata – St. Mary’s College of California, New York University i UCL w Londynie.

Więcej szczegółów na naszej stronie: http://edunacademy.com/pl/studia-kursy-przygotowawcze/sat.html

Jesteśmy obecni w całej Polsce

Sprawdź w jakich miastach posiadamy nasze placówki. Wybierz miasto, w którym szukasz korepetycji i zapisz się on-line, zadzwoń lub odwiedź nas osobiście.

 • Korepetycje Bielsko Biała Bielsko Biała
 • Korepetycje Bydgoszcz Bydgoszcz
 • Korepetycje Chrzanów Chrzanów
 • Korepetycje Ciechanów Ciechanów
 • Korepetycje Gdańsk ChełmGdańsk (Chełm)
 • Korepetycje JaworznoJaworzno
 • Korepetycje KaliszKalisz
 • Korepetycje KatowiceKatowice
 • Korepetycje KętrzynKętrzyn
 • Korepetycje KielceKielce
 • Korepetycje KoninKonin
 • Korepetycje KrotoszynKrotoszyn
 • Korepetycje LubaczówLubaczów
 • Korepetycje OlsztynOlsztyn
 • Korepetycje PiłaPiła
 • Korepetycje PruszkówPruszków
 • Korepetycje RzeszówRzeszów
 • Korepetycje SanokSanok
 • Korepetycje StargardStargard
 • Korepetycje SzczytnoSzczytno
 • Korepetycje TurekTurek
 • Korepetycje Warszawa CentrumWarszawa Centrum
 • Korepetycje Warszawa BemowoWarszawa Bemowo
 • Korepetycje Warszawa MokotówWarszawa Mokotów
 • Korepetycje Warszawa TargówekWarszawa Targówek
 • Korepetycje Warszawa UrsusWarszawa Ursus
 • Korepetycje Warszawa UrsynówWarszawa Ursynów
 • Korepetycje Warszawa WilanówWarszawa Wilanów
 • Korepetycje ZamośćZamość

Popularne tematy