Ogólny

Edukacja w Wielkiej Brytanii Systemy edukacji w krajach Unii Europejskiej cz. III

Studia w Anglii

Obowiązek szkolny trwa tutaj 11 lat. Dzieci powinny zacząć swoją przygodę ze szkołą w pierwszym trymestrze, który zaczyna się po ich 5 urodzinach, i zakończą ją w ostatni piątek czerwca (roku, w którym ukończą 16 lat).

Etapy edukacji

Nauka w tej części Europy podzielona jest na cztery etapy: primary school (odpowiednik naszej szkoły podstawowej), secondary school (szkoła średnia), further education i higher education. Większość uczniów kończy pierwszy etap w wieku 11 lat, po czym kontynuuje naukę w secondary school. Edukacja na każdym z etapów podzielona jest dodatkowo na cztery stopnie (key stages), a każdy rok szkolny na 3 semestry.

Testowanie

Każdy z wyżej wspomnianych etapów kończy się obowiązkowymi egzaminami. Dzieci są więc egzaminowane już w 7 i dalej w 11, 14 i 16 roku życia. Test po pierwszym etapie sprawdza umiejętność czytania, pisania, liczenia i wiedzę z przedmiotów ścisłych/przyrodniczych. Wyniki tego testu służą jedynie jako informacja dla nauczyciela o postępach swoich podopiecznych.

Test po 2 etapie wygląda już nieco inaczej. Jest to egazmin krajowy, składający się z trzech etapów sprawdzającyh kolejno umiejętności i wiedzę z zakresu czytania, gramatyki, interpunkcji i ortografii oraz matematyki. Dodatkowo w wybranych szkołach są przeprowadzane testy z nauk ścisłych.

Ostatni egzamin to GCSE (General Certificate of Secondary Education), zdaje się na nim od 6 do 10 przedmiotów. Z każdego z nich można uzyskać ocenę od A (najwyższa) do G. Jest on szczególnie ważny dla uczniów chcących kontynuować naukę i w przyszłości zdawać maturę (GCE A-level).

Po ukończeniu 16 roku życia i zdaniu GCSE na wysokim poziomie uczniowie mogą kontynuowac naukę w klasach 12 i 13 (college), które przygotowują do egzaminów na poziomie A level i w których uczniowie mogą uzyskać wiedze zgodną z ich indywidualnymi zainteresowaniami. Na poziomie A level zdaje się od 2 do 4 przedmiotów (wcześniej zaliczonych na GCSE).

Studia w Anglii

Szerokie horyzonty maluchów

Krajowy Program Nauczania ściśle określa listę przedmiotów nauczanych na kolejnych etapach edukacji i szczegóły ksztalcenia. Na 1 i 2 etapie (a więc gdy dzieci mają od 5 do 11 lat) są to: język angielski, matematyka, nauki ścisłe, zajęcia praktyczno-techniczne, historia, geografia, sztuka, muzyka, wychowanie fizyczne, informatyka i komunikacja. W szkole podstawowej świadectwa, zupełnie jak u nas, mają formę opisowych raportów dokumentujących postępy ucznia.

3 etap to poszerzenie listy przedmiotów o języki obce (nowożytne), wiedzę obywatelską i religię (religioznawstwo). 4 etap (przygotowujący do GCSE) obejmuje obowiązkowo język angielski, matematykę, nauki ścisłe, informatykę, wychowanie obywatelskie i fizyczne. Ponadto szkoła musi nauczać przynajmniej jednego z następujących przedmiotów: sztuka, projektowanie i technologia, studia humanistyczne i języki obce (nowożytne).

Co ciekawe szkoły mają obowiązek zapewnić swoim uczniom lekcje religii (religioznawstwa) oraz, od 7 roku życia, zajęcia z wychowania seksualnego i życia w rodzinie (sex and relationship). Wyjątkiem jest niewyrażenie zgody przez rodziców na uczestnictwo w takich zajęciach. Od 9 klasy uczniowie mają zapewnione zajęcia z doradztwa zawodowego (carrer education).

Nieobecności (nie)usprawiedliwione

Brytyjczycy nie mają w zwyczaju usprawiedliwiać nieobecności swoich dzieci na zajęciach z byle powodu. Szkoły wymagają od swoich uczniów wysokiej frekwencji, w związku z czym o każdej nieobecności swojej pociechy rodzic jest zobligowany poinformować szkołę telefonicznie. Co najważniejsze: zwolnienia z innych powodów niż zdrowotne najczęściej nie są uznawane. Pocieszeniem jest fakt, że każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie (bierze się pod uwagę dotychczasowa frekwencję), ale ostateczna decyzja należy do dyrekcji szkoły.

W przypadku niskiej frekwencji ucznia szkoła kontaktuje się z rodzina dziecka albo informuje lokalne władze (Educational welfare service), które próbują ustalić przyczyny tej nieobecności. Jeśli zdarza się ona po raz pierwszy – rodzine zostana pouczeni. W innym przypadku – grozi im kara finansowa lub kara pozbawienia wolności do 3 miesięcy.

Studiowanie w kraju Tolkiena

W Wielkiej Brytanii studiuje 2 miliony osób. Prawie 90% z nich to Brytyjczycy. 4% pozostalych studentów pochodzi z krajów europejskich, a reszta z innych, czasami bardzo odległych części świata. Wszyscy mają możliwość kształcenia się w jednym z 116 istniejących uniwersytetów i 53 kolegiów. Każdy uniwerystet posiada odrębną historię, misję i program nauczania.Wśród nich wyróżniamy „stare” i „nowe”.

“Stare” uniwersytety nie kształcą na poziomie zawodowym, choć prowadzą szereg akredytowanych zawodowo studiów na stopnie akademickie. Do grona „starych” uniwersytetów zaliczane są niektóre z tych, założonych w latach ’50 i ’60 XX wieku. Najstarsze uniwersytety Wielkiej Brytanii – Oxford i Cambridge – założone w XII i XIII wieku – również zakwalifikowane są do tej kategorii. Liczebność studentów na tych uczelniach jest zróżnicowana – w zależności od wielkości uniwersytetu, jego renomy oraz wielkości czesnego – i wynosi: od około 4,5 tysiąca (University of Aberty, Dundee) do ponad 32 tysięcy studentów (Leeds and Manchester Universities).

Terminem “nowe” określa się uniwersytety powstałe po 1992 r. na mocy uchwalonej wówczas ustawy o edukacji dalszej i wyższej. Nowymi uniwersytetami stały się również byłe politechniki. Mianem kolegiów uniwersyteckich określane są szkoły prowadzące krótkie studia, po zakończeniu których przyznaje się stopień akademicki, jak również różne studia na poziomie postgraduate( polskie tłumaczenie – podyplomowe). Niektóre kolegia mogą także oferować programy studiów na wyższe stopnie akademickie. Nie powinno się tego typu kolegiów mylić z kolegiami stanowiącymi elementy składowe uniwersytetów federalnych, jak np. Uniwersytet Londyński.

 

Źródła:

1. Agnieszka Małek, System edukacyjny w Anglii

2. Andrzej Rozmus, Szkolnictwo wyższe w Wielkiej Brytanii

Jesteśmy obecni w całej Polsce

Sprawdź w jakich miastach posiadamy nasze placówki. Wybierz miasto, w którym szukasz korepetycji i zapisz się on-line, zadzwoń lub odwiedź nas osobiście.

 • Korepetycje Bielsko Biała Bielsko Biała
 • Korepetycje Bydgoszcz Bydgoszcz
 • Korepetycje Chrzanów Chrzanów
 • Korepetycje Ciechanów Ciechanów
 • Korepetycje Gdańsk ChełmGdańsk (Chełm)
 • Korepetycje JaworznoJaworzno
 • Korepetycje KaliszKalisz
 • Korepetycje KatowiceKatowice
 • Korepetycje KętrzynKętrzyn
 • Korepetycje KielceKielce
 • Korepetycje KoninKonin
 • Korepetycje KrotoszynKrotoszyn
 • Korepetycje LubaczówLubaczów
 • Korepetycje OlsztynOlsztyn
 • Korepetycje PiłaPiła
 • Korepetycje PruszkówPruszków
 • Korepetycje RzeszówRzeszów
 • Korepetycje SanokSanok
 • Korepetycje StargardStargard
 • Korepetycje SzczytnoSzczytno
 • Korepetycje TurekTurek
 • Korepetycje Warszawa CentrumWarszawa Centrum
 • Korepetycje Warszawa BemowoWarszawa Bemowo
 • Korepetycje Warszawa MokotówWarszawa Mokotów
 • Korepetycje Warszawa TargówekWarszawa Targówek
 • Korepetycje Warszawa UrsusWarszawa Ursus
 • Korepetycje Warszawa UrsynówWarszawa Ursynów
 • Korepetycje Warszawa WilanówWarszawa Wilanów
 • Korepetycje ZamośćZamość

Popularne tematy