Ogólny

Edukacja we Hiszpanii Systemy edukacji w krajach Unii Europejskiej cz. VI

W ciągu ostatnich trzydziestu lat Hiszpania zreformowała swój system edukacyjny w najrobniejszych szczegółach – ustawą z 1985 roku zorganizowała szkoły bezpłatne i dostępne dla każdego, w 1990 roku ustaliła regulacje prawne dotyczące integracji nauczania dzieci w ramach normalnej szkoły, doskonalenia nauczycieli, opieki pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Zmianom poddano również szkolnictwo wyższe. Jak wygląda hiszpańska oświata po renowacji?

Kraj czterech języków

Niełatwo stworzyć program nauczania optymalny dla całego kraju. Szczególnie trudne jest to w przypadku kraju podzielonego na 17 autonomicznych regionów zamieszkałych przez zwolenników języka hiszpańskiego, baskijskiego, galicyjskiego czy katalońskiego. Jednak Hiszpanie znaleźli sposób i na to, dzieląc odpowiedzialność za oświatę między Państwo, Wspólnoty Autonomiczne, administrację lokalną i szkoły. Programy nauczania tworzone są więc na trzech poziomach:

Poziom 0: Na początku RZĄD CENTRALNY ustala podstawę programową obowiązującą cały kraj. Podstawa ta stanowi 55% programu we wspólnotach autonomicznych z drugim językiem urzędowym i 65% programu w reszcie wspólnot.

Poziom 1: KAŻDA WSPÓLNOTA AUTONOMICZNA rozwija tę podstawę, tworząc własny program nauczania.

Poziom 2: KAŻDA SZKOŁA przystosowuje dany program do kontekstu socjoekonomicznego i kulturalnego, rozszerzając go.

Poziom 3: KAŻDY NAUCZYCIEL rozpisuje program dla uczniów w obrębie klasy. Uczniowie szkół podstawowych obowiązkowo zdobywają wiedzę na temat środowiska naturalnego, społecznego i kulturalnego. Na liście ich przedmiotów znajdują się także: edukacja artystyczna, wychowanie fizyczne, język hiszpański z literaturą, drugi język urzędowy wraz z literaturą Wspólnoty Autonomicznej, język obcy i matematyka.

W ramach tych przedmiotów realizowane są również: czytanie ze zrozumieniem, wypowiadanie się ustne i pisemne, komunikacja audiowizualna i technologia informacyjna. W szkole średniej I-go stopnia spotkamy się z geografią, historią, naukami przyrodniczymi, wiedzą o społeczeństwie, wychowaniem fizycznym, edukacją plastyczną i wizualną, matematyką, muzyką i techniką. Ponadto oczywiście uczniowie udoskonalają swój hiszpański oraz drugi język urzędowy (jeśli jest) wraz z literaturą. Do wyboru jest także dodatkowy przedmiot z listy, która za każdym razem zawiera drugi język obcy i kulturę klasyczną.

Wszystko zależy od regionu …

…. przede wszystkim czas pobytu dziecka w szkole. Najczęściej placówki otwarte są w godzinach od 9.00 do 12.00 i od 15.00 do 17.00. Podczas sjesty czas przestaje być organizowany odgórnie (dla uczniów „gimnazjum” i szkoły średniej), co wiąże się z koniecznością rodzicielskiej opieki nad dzieckiem. Rok szkolny dzieli się na trzy semestry:

-semestr zimowy (od września do grudnia)

-semestr wiosenny (od stycznia do przerwy wielkanocnej)

-semestr letni (po Wielkanocy do końca czerwca)

Rodzaje szkół

PRZEDSZKOLA są placówkami o charakterze nieobowiązkowym. Uczęszczają do nich maluchy w wieku od 0 do 6 lat. Dzieci dzielone są na klasy wiekowe: 0-2 lata, 3 lata i 4-6 lat.

SZKOŁY PODSTAWOWE (primaria) kształcą dzieci w wieku 6-12 lat i także składają się z trzech cyklów:

-cykl niższy przewidziany dla uczniów pomiędzy 6-8 rokiem życia

-cykl średni dla dzieci w wieku od 8-11 lat

-cykl wyższy dla dzieci w wieku od 11-14 lat

W przypadku cyklu niższego i średniego nad uczniami pieczę sprawuje jeden nauczyciel, który pomaga dzieciom poznać zasady współżycia społecznego i osiągnąć odpowiedni poziom intelektualny. E.S.O, czyli gimnazjum po hiszpańsku.

W szkołach typu Educación secundaria obligatoria (szkoła średnia I-go stopnia) uczniowie pogłębiają nabytą wiedzę i uczą się drugiego języka obcego, którym najczęściej jest angielski. Ponadto każdy z nich otrzymuje również ogólne wykształcenie zawodowe. Świadectwo ukończenia szkoły stopnia średniego porównywalne jest ze świadectwem polskiego gimnazjum. Na tych, którzy mieli mniej szczęścia, czeka dwuletnia Ciclos Formativos – odpowiednik polskiej szkoły zawodowej. Jednak i dla nich jest jeszcze szansa na podjęcie studiów. Warunkiem jest ukończenie drugiego etapu szkoły zawodowej – Grado Superior.

BACHILLERATO – dwuletnia szkoła średnia II-go stopnia (odpowiednik polskiego liceum). Na tym etapie edukacji najważniejsze są oceny. To one zadecydują o wyniku, który znajdzie się na certyfikacie otrzymanym po ukończeniu szkoły, i to na niego będą zwracać uwagę członkowie uniwersyteckich komisji rekrutujących. Edukacja szkolna kończy się wraz ze zdaniem egzaminu maturalnego.

Znów egzaminy…

Egzaminy wstępne na uniwersytety (Selectivo) organizowane są przez niezależną komisję prowincjonalną według zaleceń Ministerstwa Edukacji. Ministerstwo powołuje w tym celu poszczególne komisje lokalne. Kandydat na studia zdaje egzamin składający się z dwóch części. Pierwsza obejmuje wiedzę z przedmiotów obowiązkowych, wspólnych dla wszystkich profili. Zdający musi napisać własny tekst i dokonać analizy materiałów źródłowych w języku ojczystym i w języku obcym. Druga część sprawdza wiadomości z dwóch wybranych przez zdającego przedmiotów profilowych i jednego dodatkowego (przedmioty te muszą być wybrane rozważnie i pokrywać się z kierunkiem studiów, na jaki ubiega się kandydat).

Studia w atmosferze sjesty

O niezwykle długiej tradycji uniwersyteckiej najlepiej świadczy uczelnia w Salamance założona przez króla Alfonsa IX już w 1218 roku. Obecnie na terenie Hiszpanii istnieje 79 uniwersytetów (50 publicznych i 29 prywatnych), reprezentujących czasem zupełnie odmienne profile kształcenia. Mamy więc do wyboru:

– uczelnie uniwersyteckie (escuelas universitarias)

– koledże uniwersyteckie (colegios universitarios)

– fakultety (facultades) – wyższe szkoły techniczne (escuelas técnicas superiores)

– szkoły artystyczne (conservatorios superiores), plastyczne (escuelas de arte) i sportowe

Kierunki nauczane na hiszpańskich uniwersytetach podzielono na pięć grup: sztuka i nauki humanistyczne, nauki doświadczalne, nauki o zdrowiu, nauki społeczne i prawne oraz inżynieria i architektura. Hiszpania zastosowała na swoich uczelniach system boloński stosunkowo niedawno. W związku z tym struktura studiów jest podobna jak w innych krajach Europy: studia I-go stopnia trwają 4 lata i kończą się zdobyciem tytułu licencjata (graduado), a studia II-go stopnia są roczne lub dwuletnie i wieńczy je tytuł máster. Dla żądnych dalszej edukacji przeznaczone są studia doktoranckie (programa de doctorado).

Źródła informacji:

1. http://www.edukacja.edux.pl/p-12904-system-edukacyjny-na-przykladzie-hiszpanii.php

2. http://www.ore.edu.pl/

3. http://www.hiszpania-apartamenty.pl/przewodnik-po-

Jesteśmy obecni w całej Polsce

Sprawdź w jakich miastach posiadamy nasze placówki. Wybierz miasto, w którym szukasz korepetycji i zapisz się on-line, zadzwoń lub odwiedź nas osobiście.

 • Korepetycje Bielsko Biała Bielsko Biała
 • Korepetycje Bydgoszcz Bydgoszcz
 • Korepetycje Chrzanów Chrzanów
 • Korepetycje Ciechanów Ciechanów
 • Korepetycje Gdańsk ChełmGdańsk (Chełm)
 • Korepetycje JaworznoJaworzno
 • Korepetycje KaliszKalisz
 • Korepetycje KatowiceKatowice
 • Korepetycje KętrzynKętrzyn
 • Korepetycje KielceKielce
 • Korepetycje KoninKonin
 • Korepetycje KrotoszynKrotoszyn
 • Korepetycje LubaczówLubaczów
 • Korepetycje OlsztynOlsztyn
 • Korepetycje PiłaPiła
 • Korepetycje PruszkówPruszków
 • Korepetycje RzeszówRzeszów
 • Korepetycje SanokSanok
 • Korepetycje StargardStargard
 • Korepetycje SzczytnoSzczytno
 • Korepetycje TurekTarnów
 • Korepetycje TurekTurek
 • Korepetycje Warszawa CentrumWarszawa Centrum
 • Korepetycje Warszawa BemowoWarszawa Bemowo
 • Korepetycje Warszawa MokotówWarszawa Mokotów
 • Korepetycje Warszawa TargówekWarszawa Targówek
 • Korepetycje Warszawa UrsusWarszawa Ursus
 • Korepetycje Warszawa UrsynówWarszawa Ursynów
 • Korepetycje Warszawa WilanówWarszawa Wilanów
 • Korepetycje ZamośćZamość

Popularne tematy