Ogólny

Egzaminy klasyfikacyjne w Edukacji Domowej – co należy wiedzieć

Skupimy się na pytaniu, czy jest możliwość przeprowadzenia tych egzaminów wcześniej niż planowo, oraz przedstawimy ważne informacje dotyczące zezwoleń dyrektora na naukę w domu, wymagań oraz zwolnień z egzaminów w edukacji domowej.

Czy Egzaminy Klasyfikacyjne Mogą Odbywać Się Wcześniej?

Egzaminy klasyfikacyjne, do których przystępują uczniowie realizujący nauczanie domowe, muszą zakończyć się przed dniem zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Pytanie o możliwość wcześniejszego przeprowadzenia egzaminów wynika z próby rozłożenia ich w czasie, aby uniknąć sytuacji, w której uczeń musiałby zdawać kilka egzaminów w ciągu jednego dnia.

Jednakże rozpoczęcie egzaminów dużo wcześniej, na przykład w marcu-kwietniu, wydaje się nieodpowiednie i niemożliwe, ponieważ materiał objęty egzaminem musi być zgodny z podstawą programową danego etapu edukacyjnego, a ta zostaje zrealizowana prawie do końca czerwca.

Zezwolenie Dyrektora na Nauczanie Domowe

Na wniosek rodziców, dyrektor publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą (zgodnie z art. 37 ustawy Prawo oświatowe). Takie zezwolenie może zostać wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego lub w trakcie roku szkolnego, o ile do wniosku dołączono:

 1. Oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej na danym etapie edukacyjnym.
 2. Zobowiązanie rodziców do przystępowania przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych w każdym roku szkolnym.

Obowiązek Zdawania Egzaminów

Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą musi uzyskać roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym. Egzaminy te są przeprowadzane przez szkołę, która otrzymała zgodę na nauczanie domowe. W przypadku uczniów uczących się w domu, nie ustala się oceny zachowania. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się we współpracy z uczniem i jego rodzicami.

Zwolnienie z Egzaminów i Wpisywanie na Świadectwie

Uczniowie realizujący edukację domową nie podlegają egzaminom klasyfikacyjnym z obowiązkowych zajęć edukacyjnych takich jak plastyka, muzyka, technika i wychowanie fizyczne, ani z dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Na świadectwie ucznia, w miejscach, które nie są wypełnione, wpisuje się poziome kreski, a w przypadku:

 • Zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych – w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć, wpisuje się wyraz „zwolniony” lub „zwolniona”.
 • Nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych – w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć, wpisuje się wyraz „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

Jesteśmy obecni w całej Polsce

Sprawdź w jakich miastach posiadamy nasze placówki. Wybierz miasto, w którym szukasz korepetycji i zapisz się on-line, zadzwoń lub odwiedź nas osobiście.

 • Korepetycje Bielsko Biała Bielsko Biała
 • Korepetycje Bydgoszcz Bydgoszcz
 • Korepetycje Chrzanów Chrzanów
 • Korepetycje Ciechanów Ciechanów
 • Korepetycje Gdańsk ChełmGdańsk (Chełm)
 • Korepetycje JaworznoJaworzno
 • Korepetycje KaliszKalisz
 • Korepetycje KatowiceKatowice
 • Korepetycje KętrzynKętrzyn
 • Korepetycje KielceKielce
 • Korepetycje KoninKonin
 • Korepetycje KrotoszynKrotoszyn
 • Korepetycje LubaczówLubaczów
 • Korepetycje OlsztynOlsztyn
 • Korepetycje PiłaPiła
 • Korepetycje PruszkówPruszków
 • Korepetycje RzeszówRzeszów
 • Korepetycje SanokSanok
 • Korepetycje StargardStargard
 • Korepetycje SzczytnoSzczytno
 • Korepetycje TurekTarnów
 • Korepetycje TurekTurek
 • Korepetycje Warszawa CentrumWarszawa Centrum
 • Korepetycje Warszawa BemowoWarszawa Bemowo
 • Korepetycje Warszawa MokotówWarszawa Mokotów
 • Korepetycje Warszawa TargówekWarszawa Targówek
 • Korepetycje Warszawa UrsusWarszawa Ursus
 • Korepetycje Warszawa UrsynówWarszawa Ursynów
 • Korepetycje Warszawa WilanówWarszawa Wilanów
 • Korepetycje ZamośćZamość

Popularne tematy