Im wcześniej rozpoczniesz przygotowania do przyszłorocznej matury, tym lepiej! Dlatego już dzisiaj podsumowujemy najistotniejsze kwestie dotyczące egzaminu maturalnego w 2022 roku. Oczywiście warto śledzić na bieżąco szczegółowe doniesienia dotyczące chociażby konkretnych dat przeprowadzenia egzaminu maturalnego za rok. Tymczasem już dzisiaj zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną pigułką informacji i odpowiedzi na najczęstsze pytania o maturę 2022.

Struktura matury w 2022

Zasady przeprowadzania matur w 2022 roku generalnie będą podobne do obowiązujących w tym roku . Większe zmiany pojawią się dopiero w 2023 roku. Przypominamy zatem najistotniejsze kwestie dotyczące formatu egzaminów maturalnych, które będą obowiązywać również w 2022 roku:

 • obowiązkowe jest podejście do minimum trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym. Dotyczy to egzaminów z: języka polskiego, matematyki oraz nowożytnego języka obcego. Ponadto uczniowie szkół, w których prowadzona jest nauka języka mniejszości narodowej, mogą przystąpić do matury właśnie z tego przedmiotu;
 • nie jest konieczne przystąpienie do egzaminów ustnych z języka polskiego, nowożytnego języka obcego lub języka mniejszości narodowej. CKE natomiast umożliwia podejście do tej formy egzaminów, w przypadku gdy absolwent aplikuje na zagraniczną uczelnię, która wymaga podejścia do matury ustnej;
 • dodatkowo w formie pisemnej przystąpić można do matury rozszerzonej z następujących przedmiotów: historia, biologia, fizyka, chemia, geografia, informatyka, historia sztuki, historia muzyki i filozofia;
 • podczas matury w 2022 roku obowiązkowo trzeba będzie przystąpić do przynajmniej jednego egzaminu w formie rozszerzonej;
 • szczegółowe informacje odnośnie przebiegu egzaminów z poszczególnych przedmiotów znajdziemy w informatorach wydanych przez CKE;
 • wymagania egzaminacyjne zostały określone w grudniu 2020 roku (o szczegółach można przeczytać na stronie CKE).

Terminarz egzaminów maturalnych w 2022 roku

Poszczególne matury będą miały miejsce w terminach zbliżonych do tegorocznych. Dla przypomnienia były to:

 • od 4 do 20 maja – dla poszczególnych przedmiotów zdawanych w formie pisemnej;
 • od 19 do 21 maja – dla części ustnych;
 • terminy dodatkowe dla uczniów, którzy z uzasadnionych powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli podejść w pierwotnym terminie do egzaminów: od 1 do 16 czerwca;
 • termin poprawkowy – 24 sierpnia – dla tych, którzy przystąpili do wymaganych egzaminów oraz uzyskali maksymalnie z jednego z nich wynik niższy niż minimalnie wymagane 30 %.

Przypominamy, że są to terminy matur z 2021 roku. Egzaminy, które odbędą się w 2022 roku, będą miały miejsce w terminach zbliżonych. O szczegółach poinformujemy, gdy tylko CKE wystosuje komunikat w tej sprawie.

Harmonogram egzaminu maturalnego 2022

DataDzieńGodzina 9:00Godzina 14:00
4 maja 2022 r.środajęzyk polski (poziom podstawowy)*język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)*
5 maja 2022 r.czwartekmatematyka (poziom podstawowy)historia muzyki (poziom rozszerzony)
6 maja 2022 r.piątekjęzyk angielski (poziom podstawowy)język francuski (poziom podstawowy)
język hiszpański (poziom podstawowy)
język niemiecki (poziom podstawowy)
język rosyjski (poziom podstawowy)
język włoski (poziom podstawowy)
7, 8 maja – sobota, niedziela
9 maja 2022 r.poniedziałekjęzyk angielski (poziom rozszerzony)
j. angielski (poziom dwujęzyczny)*
filozofia (poziom rozszerzony)
10 maja 2022 r.wtorekjęzyk polski (poziom rozszerzony)język francuski (poziom rozszerzony)
język francuski (poziom dwujęzyczny)
11 maja 2022 r.środamatematyka (poziom rozszerzony)język hiszpański (poziom rozszerzony)
język hiszpański (poziom dwujęzyczny)
12 maja 2022 r.czwartekbiologia (poziom rozszerzony)język rosyjski (poziom rozszerzony)
język rosyjski (poziom dwujęzyczny)
13 maja 2022 r.piątekwiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)język niemiecki (poziom rozszerzony)
język niemiecki (poziom dwujęzyczny)
14, 15 maja – sobota, niedziela
16 maja 2022 r.poniedziałekchemia (poziom rozszerzony)język włoski (poziom rozszerzony)
język włoski (poziom dwujęzyczny)
17 maja 2022 r.wtorekhistoria (poziom rozszerzony)języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy)
18 maja 2022 r.środageografia (poziom rozszerzony)języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)
19 maja 2022 r.czwartekfizyka (poziom rozszerzony)historia sztuki (poziom rozszerzony)
20 maja 2022 r.piątekinformatyka (poziom rozszerzony)język łemkowski (poziom rozszerzony)
język kaszubski (poziom rozszerzony)
21, 22 maja – sobota, niedziela
23 maja 2022 r.poniedziałek
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy)
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Część ustna egzaminu maturalnego jest przeprowadzany w szkołach według indywidualnych harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. W 2022 r. do matury ustnej mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest konieczny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

Od 18 do 20 maja 2022 r.język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski

Terminy deklaracji maturalnych

Deklaracja maturalna to dokument, który musi złożyć każdy licealista, który chce przystąpić do egzaminu dojrzałości w maju. Deklarację maturalną należy wypełnić i złożyć do dyrektora szkoły złożyć najpóźniej do 30 września.

Jaki wynik należy uzyskać aby zdać egzamin maturalny?

Aby otrzymać świadectwo maturalne, należy:‎

 • Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.
 • Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.
 • Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Zadania maturalne

Jeżeli zastanawiasz się jak wyglądają matury z przedmiotów podstawowych, spieszymy z wyjaśnieniem:

 • matematyka: czas na napisanie tego egzaminu wynosi 170 minut. Składa się on z 3 części: pytań zamkniętych (z 4 propozycjami odpowiedzi, przy czym tylko jedna z nich jest właściwa i otrzymujemy za nią 1 punkt), pytań otwartych (wymagana jest w nich odpowiedź i uzasadnienie, za każde pytanie można uzyskać 2 punkty), zadań otwartych wraz ze złożoną odpowiedzią ukazującą tok rozumowania, zastosowane sposoby liczenia itp. W tym przypadku uzyskujemy 4, 5 lub 6 punktów, w zależności od poziomu skomplikowania pytania.
 • język polski: egzamin trwa 170 minut. Składa się z 2 części. Pierwsza z nich – testowa -ma za zadanie sprawdzić rozumienia tekstu nieliterackiego. Druga z kolei to dłuższa wypowiedź pisemna w formie rozprawki bądź interpretacji utworu literackiego. 
 • język obcy: czas trwania egzaminu wynosi  120 minut. Zadania zamknięte to sprawdzenie umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem i znajomości środków językowych. Kolejna część to wypowiedź pisemna w formie listu tradycyjnego bądź e-mail, ewentualnie dłuższy wpis na blogu czy forum internetowym.
Przedmiot
Czas trwania egzaminu
(poziom podstawowy)
Czar trwania egzaminu
(poziom rozszerzony)
Język polski170 min180 min
Matematyka170 min180 min
Język obcy nowożytny120 min150 min
Język mniejszości narodowej170 min180 min
Biologia 180 min
Chemia 180 min
Filozofia 180 min
Fizyka 180 min
Geografia 180 min
Historia 180 min
Historia muzyki 180 min
Historia sztuki 180 min
Język łaciński i kultura antyczna 180 min
Wiedza o społeczeństwie 180 min
Informatyka 210 min
* czas trwania egzaminu wg danych na dzień 20.05.2021r.

CKE na swojej stronie internetowej bardzo szczegółowo informuje o możliwym kształcie poszczególnych matur. Oprócz przywoływanych uprzednio informatorów maturalnych, na stronie CKE znajdziemy także:

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych kursantów przygotowaliśmy dwa rodzaje kursów:

Zapraszamy do kontaktu z najbliższym oddziałem, najbliższe sobie miasto możesz znaleźć klikając w zakładkę Oddziały na górze strony..

Istnieje także możliwość organizacji kursów z innych przedmiotów – w tym celu skontaktuj się z naszą placówką w swoim mieście.

Korepetycje

Pomożemy Twojemu dziecku przyswoić nawet najtrudniejsze informacje i poprawić wyniki. Wiemy jakie techniki i metody stosować aby jak najefektywniej przyswajać wiedzę.

Kursy maturalne

Z myślą o maturzystach przygotowaliśmy specjalną ofertę kursów, które zapewnią najlepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Kursy ósmoklasisty

Aby uniknąć niepotrzebnego stresu przygotowaliśmy specjalną ofertę kursów dla ósmoklasistów dostosowanych do wymagań egzaminacyjnych.

Edukacja domowa

Podjąłeś decyzje o przeniesieniu swojego dziecka do systemu edukacji domowej. Nie jesteś pewien czy poradzisz sobie samodzielnie?

Doradztwo edukacyjne

Pomożemy Twojemu dziecku przyswoić nawet najtrudniejsze informacje i poprawić wyniki. Wiemy jakie techniki i metody stosować aby jak najefektywniej przyswajać wiedzę.

Zapisz się na darmową lekcję

Przygotowaliśmy dla Ciebie możliwość sprawdzenia nas! Wystarczy, że wypełnisz nasz formularz rejestracyjny.

W EDUN Korepetycje stawiamy na doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zindywidualizowany program edukacyjny oraz nowoczesne techniki nauczania.

Nasze zajęcia prowadzone są w przyjaznej, motywującej i bezstresowej atmosferze – codziennie udowadniamy, że nauka może być prawdziwą przyjemnością!

Zapisz się teraz!

  Jesteśmy obecni w całej Polsce

  Sprawdź w jakich miastach posiadamy nasze placówki. Wybierz miasto, w którym szukasz korepetycji i zapisz się on-line, zadzwoń lub odwiedź nas osobiście.

  • Korepetycje Bielsko Biała Bielsko Biała
  • Korepetycje Ciechanów Ciechanów
  • Korepetycje Elbląg Elbląg
  • Korepetycje GdańskGdańsk
  • Korepetycje Gdańsk ChełmGdańsk (Chełm)
  • Korepetycje KaliszKalisz
  • Korepetycje KatowiceKatowice
  • Korepetycje KętrzynKętrzyn
  • Korepetycje KielceKielce
  • Korepetycje KoninKonin
  • Korepetycje KrotoszynKrotoszyn
  • Korepetycje OlsztynOlsztyn
  • Korepetycje OstrowiecOstrowiec Św
  • Korepetycje PiłaPiła
  • Korepetycje PruszkówPruszków
  • Korepetycje SanokSanok
  • Korepetycje SzczytnoSzczytno
  • Korepetycje ToruńToruń
  • Korepetycje Warszawa BemowoWarszawa Bemowo
  • Korepetycje Warszawa TargówekWarszawa Targówek
  • Korepetycje Warszawa UrsusWarszawa Ursus
  • Korepetycje Warszawa UrsynówWarszawa Ursynów
  • Korepetycje Warszawa WilanówWarszawa Wilanów
  • Korepetycje ZamośćZamość

  Popularne tematy