Kursy gimnazjalne

Kiedy ostatni egzamin gimnazjalny? Jak się przygotować do egzaminu gimnazjalnego? Co trzeba wiedzieć? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz tutaj.

Ostatni egzamin gimnazjalny

W roku szkolnym (2018/2019) uczniowie trzecich klas gimnazjów będą musieli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w ostatnim egzaminie gimnazjalnym. W kolejnych latach ostatnim egzaminem przed szkołą średnią będzie egzamin ósmoklasisty.

Ostatni egzamin gimnazjalny to ważne wyzwanie, które będzie decydować o dalszej edukacji. Od jego wyników zależy wybór liceum. Tylko uczniowie z najwyższymi wynikami, dostaną się do prestiżowych liceów i tym samym drzwi najlepszych uczelni w kraju i zagranicą staną przed nimi otworem. By pomóc każdemu uczniowi jak najlepiej zdać trudny i ważny egzamin, oddziały Edun Korepetycje opracowały specjalne kursy przygotowujące. Z nami każdy gimnazjalista polubi naukę i zda egzamin bez problemu!

Dlaczego Edun?

Doświadczeni i sympatyczni korepetytorzy z Edun Korepetycje pomogą uczniom przyswoić nawet najtrudniejsze zagadnienia z przedmiotów humanistycznych, czy matematyczno-przyrodniczych. Nasze oddziały posiadają bardzo dobrze i nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, Twoje dziecko zrozumie nie tylko teorię, ale również opanuje rozwiązywanie zadań od strony praktycznej. Zajęcia prowadzimy w niewielkich grupach (4-6 osób), co pozwala na indywidualne podejście do ucznia oraz poświęcenie mu tyle uwagi, ile potrzebuje. Kurs przygotowujący jest prowadzony osobno dla części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej, zajęcia realizowane są w oparciu o specjalny program dydaktyczny opracowany przez egzaminatorów CKE. Kurs gimnazjalny w Edun to 60 godzin lekcyjnych, podczas których uczeń zdobędzie wiedzę ze wszystkich zagadnień egzaminacyjnych.

Darmowa lekcja próbna tylko w Edun!

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko dołączyło do grona najlepszych uczniów i dostało się do prestiżowego liceum to już dzisiaj skorzystaj z darmowej lekcji próbnej – wystarczy, że wypełnisz formularz próbny.

Co należy wiedzieć o ostatnim egzaminie gimnazjalnym?

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz tematy dotyczące egzaminu gimnazjalnego:

 • Terminy egzaminu gimnazjalnego 2019?
 • Czy egzamin gimnazjalny jest obowiązkowy?
 • Jaki jest zakres wiedzy obowiązujący na egzaminie gimnazjalnym?
 • Forma egzaminu gimnazjalnego
 • Jak przebiega egzamin gimnazjalny?
 • Kto sprawdza egzaminy gimnazjalne?
 • Kiedy wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019?
 • Czy wyniki będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkoły średniej?
 • Gdzie można dowiedzieć się więcej?

Terminy egzaminu gimnazjalnego 2019

Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2018/2019 tradycyjnie odbędzie się w kwietniu.

 • Część humanistyczna 10 kwietnia 2019 r. w środę: historia i wiedza o społeczeństwie o godz. 9:00, język polski o godz. 11:00.
 • Część matematyczno-przyrodnicza 11 kwietnia 2019 r. w czwartek: przedmioty przyrodnicze o godz. 9:00, matematyka o godz. 11:00.
 • Język obcy nowożytny 12 kwietnia 2019 r. w piątek: na poziomie podstawowym o godz. 9:00, na poziomie rozszerzonym o godz. 11:00

Dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego

Dodatkowe egzaminy gimnazjalne odbędą się w czerwcu. Są przeznaczone tylko dla  uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogli zdawać egzaminu w pierwszym terminie i przedstawią stosowne zaświadczenie.

Czy egzamin gimnazjalny jest obowiązkowy?

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest obowiązkiem każdego ucznia kończącego trzecią klasę gimnazjum. Jest to również warunek ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎

Jaki jest zakres wiedzy obowiązujący na egzaminie gimnazjalnym?

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Forma egzaminu gimnazjalnego

Egzamin ma formę pisemną i składa się z trzech części:‎

Część pierwsza humanistyczna, która obejmuje zakres wiadomości z historii, wiedzy o społeczeństwie oraz z języka ‎polskiego,

Część druga matematyczno-przyrodnicza, która obejmuje zakres wiadomości z przedmiotów przyrodniczych i ‎matematyki,

Część trzecia z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym - ‎jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. Wybrany język musi być przedmiotem obowiązkowym w szkole ucznia. Poziom podstawowy musi zdawać każdy gimnazjalista. Poziom rozszerzony obowiązuje tylko uczniów, którzy wybrali język, którego uczyli się już w szkole podstawowej, dla pozostałych egzaminowanych jest to opcja “dla chętnych”, mogą sprawdzić poziom swoich umiejętności.

Jak przebiega egzamin gimnazjalny?

Egzamin gimnazjalny odbędzie się w kwietniu i trwać będzie przez kolejne trzy dni. Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. Części humanistyczna ‎i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego ‎i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ‎i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego ‎nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.‎

Pomiędzy poszczególnymi częściami egzaminów zaplanowane są przerwy. Każda cześć/zakres/poziom egzaminu ‎rozpoczyna się punktualnie o wyznaczonej w harmonogramie godzinie.

Na egzaminie gimnazjalista może mieć przy sobie tylko przybory do pisania z czarnym tuszem, wyjątkiem jest linijka podczas egzaminu z części matematycznej. Słowniki, kalkulatory i inne pomoce naukowe nie mogą być wnoszone na salę egzaminacyjną. Zakaz dotyczy również telefonów i innych urządzeń elektronicznych.

Egzaminy gimnazjalne odbywają się w szkole, gdzie uczeń uczęszcza do gimnazjum, jednak nadzór nad egzaminem sprawuje odpowiednia okręgowa komisja egzaminacyjna, w skład której wchodzą mm. in. nauczyciele z innych szkół.

Kto sprawdza egzaminy gimnazjalne?

Wypełnione arkusze egzaminacyjne z zadaniami otwartymi są sprawdzane i punktowane przez egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, którzy przechodzą specjalne szkolenia w tym kierunku.

Karty odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz wpisane przez egzaminatorów wyniki zadań otwartych wprowadza się do elektronicznych czytników, gdzie każda z kart jest odczytana i wprowadzona do bazy danych.

Egzaminatorzy nie mogą sprawdzać arkuszy ze szkół, w których pracują.

Kiedy wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019?

Wyniki egzaminów gimnazjalnych będą ogłoszone 14 czerwca 2019 r. Każdy uczeń w dniu zakończenia roku szkolnego dostanie zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu. Na tym dokumencie podany będzie wynik procentowy, czyli odsetek punktów zdobytych za zadania z danego zakresu/poziomu oraz wynik centylowy - odsetek liczby gimnazjalistów, którzy ‎uzyskali z danego zakresu/poziomu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Wyniki zostaną podzielone następująco:

 1. część pierwsza - historia, wiedza o społeczeństwie i język polski,
 2. część druga - przedmioty przyrodnicze i matematyka,
 3. część trzecia - język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,
 4. część trzecia - język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

Czy wyniki będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkoły średniej?

Tak. Zarówno punkty, które gimnazjalista zdobywa za oceny ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów i szczególne osiągnięcia np. naukowe czy sportowe, jak i wyniki z egzaminu gimnazjalnego są brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich.

Gdzie można dowiedzieć się więcej?

Więcej informacji na temat egzaminu gimnazjalnego 2019 można znaleźć w informatorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wybierz miasto i pozwól swojemu dziecku dołączyć do grona najlepszych uczniów!

  «
 • Korepetycje Będzin Będzin
 • Korepetycje Bielsko Biała Bielsko Biała
 • Korepetycje Elbląg Elbląg
 • Korepetycje GdańskGdańsk
 • Korepetycje Gdańsk ChełmGdańsk (Chełm)
 • Korepetycje GliwiceGliwice
 • Korepetycje Grodzisk MazowieckiGrodzisk Mazowiecki
 • Korepetycje Jastrzębie ZdrójJastrzębie Zdrój
 • Korepetycje KaliszKalisz
 • Korepetycje KatowiceKatowice
 • Korepetycje KielceKielce
 • Korepetycje KoninKonin
 • Korepetycje KrotoszynKrotoszyn
 • Korepetycje KrakówKraków
 • Korepetycje OstrowiecOstrowiec
 • Korepetycje PiłaPiła
 • Poznań
 • Korepetycje PruszkówPruszków
 • Korepetycje Skarżysko KamiennaSkarżysko Kamienna
 • Korepetycje ToruńToruń
 • Korepetycje WałbrzychWałbrzych
 • Korepetycje Warszawa CentrumWarszawa Centrum
 • Korepetycje Warszawa TargówekWarszawa Targówek
 • Korepetycje Warszawa UrsynówWarszawa Ursynów
 • Korepetycje Warszawa ŻoliborzWarszawa Żoliborz
 • Korepetycje WrocławWrocław
 • Korepetycje ZabrzeZabrze
 • Korepetycje ZamośćZamość


Co mówią o nas nasi uczniowie?

Miła atmosfera, łatwy i wygodny kontakt (SMS). Indywidualne podejście do każdej osoby. Miła atmosfera, łatwy i wygodny kontakt (SMS). Indywidualne podejście do każdej osoby.

Wojtek, 3 klasa liceum

Atmosfera na zajęciach jest bardzo przyjemna. Czuję się komfortowo i bezpiecznie. Korepetytorka jest ciepłą osobą przez co na zajęciach przychodzę z lżejszym sercem... mimo, że tym przedmiotem jest matematyka. Atmosfera na zajęciach jest bardzo przyjemna. Czuję się komfortowo i bezpiecznie. Korepetytorka jest ciepłą osobą przez co na zajęciach przychodzę z lżejszym sercem... mimo, że tym przedmiotem jest matematyka.

Sylwia, 2 klasa liceum

Miła atmosfera w całym oddziale. Sympatyczny korepetytor. Indywidualne podejście. Dobre przekazywanie informacji o ewentualnych zmianach godzin lub odwołanych zajęciach. Możliwość dopasowania zajęć do swojego grafika. Miła atmosfera w całym oddziale. Sympatyczny korepetytor. Indywidualne podejście. Dobre przekazywanie informacji o ewentualnych zmianach godzin lub odwołanych zajęciach. Możliwość dopasowania zajęć do swojego grafika.

Marcin, 3 klasa liceum

Jest bardzo miła atmosfera i dzięki temu, aż chce się uczyć. Dzięki zajęciom zrozumiałam wreszcie matematykę, a jestem dopiero po 6 korepetycjach. Jest bardzo miła atmosfera i dzięki temu, aż chce się uczyć. Dzięki zajęciom zrozumiałam wreszcie matematykę, a jestem dopiero po 6 korepetycjach.

Grzegorz, 1 klasa liceum

Wypełnij formularz kontaktowy - odbierz bezpłatną lekcję! Masz pytania? Zadzwoń teraz!