Dla kogo korepetycje?

.

byc poliglota

Misja ratunkowa


Na korepetycje zwykle uczęszczają uczniowie, którzy mają zaległości w nauce i chcą poprawić swoje oceny ze szkolnych przedmiotów. Niektórzy wolą zapobiegać trudnym sytuacjom i szukają korepetytorów od razu, jak tylko pojawią się gorsze stopnie. Inni zwlekają do momentu, aż usłyszą od nauczyciela, że są zagrożeni z danego przedmiotu, a co za tym idzie, mogą nie otrzymać promocji do następnej klasy. Działania na ostatnią chwilę rzadko się sprawdzają, ponieważ każdy uczeń potrzebuje czasu, aby przeanalizować, zrozumieć i powtórzyć konkretną partię materiału, szczególnie gdy sprawiało mu to wcześniej tyle trudności. Braki w wiedzy wynikają najczęściej z lenistwa i zaniedbania ucznia, a także z braku zainteresowania rodziców, szczególnie kiedy mamy do czynienia z młodszym dzieckiem. Rodzic powinien orientować się jak wygląda sytuacja jego pociechy w szkole. Czasami krótka rozmowa z wychowawcą lub pedagogiem może wiele zdziałać. Dzieci często nie chcą opowiadać o swoich niepowodzeniach w nauce, dlatego kontrolowanie ich postępów jest niezwykle istotne. Z roku na rok jest więcej materiału do opanowania, wiedza jest coraz bardziej złożona i rozbudowana, a jeżeli brakuje podstaw uczeń nie jest w stanie opanować kolejnych zagadnień. Zjawisko to wyraźnie widać w przedmiotach ścisłych, stąd tak dużą popularnością cieszą się korepetycje z matematyki, chemii, czy fizyki.

Ambitni w potrzebie


W ostatnich latach korepetycje dla wielu osób nabrały również nieco innego znaczenia. O pomoc w nauce zabiegają już nie tylko uczniowie ze słabszymi ocenami, ale także ci z bardzo dobrymi wynikami. Wsparcie okazuje się niezwykle przydatne w przygotowaniach do olimpiad i konkursów przedmiotowych. Samodzielna nauka dodatkowych i trudniejszych partii materiału dla większości bywa problematyczna. Regularne korepetycje systematyzują wiedzę ucznia i mobilizują go do dalszej pracy. Poza tym, znacznie łatwiej jest zrozumieć złożone i skomplikowane zjawiska, czy zadania podczas indywidualnych zajęć z nauczycielem, taki układ sprawdza się zarówno w przypadku przedmiotów ścisłych, jak i humanistycznych. Dużą popularnością cieszą się także korepetycje z angielskiego, niemieckiego i innych języków obcych. Rodzice bardzo wcześnie zapisują swoje pociechy na dodatkowe kursy językowe, tworzone są zajęcia nawet dla czterolatków. W prywatnych placówkach lekcje nauki języka prowadzone są w kameralnych grupach, dzięki temu można swobodnie ćwiczyć tak ważne umiejętności komunikacji. Uczniowie chętnie korzystają również z kursów przygotowawczych do matury oraz innych egzaminów końcowych. Tego typu korepetycje szczególnie cenione są wśród młodych osób, które mają ambitne plany na przyszłość i wybierają kierunki studiów na najlepszych, czy nawet prestiżowych uczelniach wyższych.

Korepetycje mogą przybierać różne formy, dla jednych będzie to “ostatnia deska ratunku”, dla innych rozwijanie swoich pasji i środek do osiągnięcia sukcesu. W ten czy inny sposób nie pozostaje wątpić, taka forma nauczania jest potrzebna na rynku usług edukacyjnych.

Wybierz miasto i pozwól swojemu dziecku dołączyć do grona najlepszych uczniów!