POLITYKA PRYWATNOŚCI EDUN KOREPETYCJE

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia w jaki sposób Edun Korepetycje, zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza informację dotyczące Klientów, w tym dane osobowe.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie korzystania przez Klienta z formularza kontaktowego umieszczonego w serwisie
 3. Administratorem danych jest Edun Korepetycje Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – Franczyza Spółka Komandytowa z siedzibą w Opolu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000636644, NIP: 7543127197, Regon: 365372322.
 4. Jeżeli klient nie zgadza się z Polityką Prywatności przedstawioną w tym dokumencie, nie powinien korzystać z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie

Definicja pojęć

Dane – wszystkie dane, w tym dane osobowe, przekazywane przez Klienta w formularzu kontaktowym, dostępnym w serwisie www.edun.pl

Klient – osoba fizyczna, która w celu uzyskania oferty od Administratora lub Oddziału Edun Korepetycje, wskazała swoje dane kontaktowe w formularzu kontaktowym dostępnym w serwisie www.edun.pl

Oddział Edun Korepetycje – podmiot partnerski, prowadzący działalność na własny rachunek, pod marką Edun Korepetycje.

Przekazywanie i zbieranie danych

 1. Zakres danych, które będą zbierane przez administratora jest określony w formularzu kontaktowym.
 2. Klient w formularzu podaje następujące dane:
  1. miejscowość,
  2. imię,
  3. nr telefonu
  4. adres e-mail
  5. przedmiot zajęć
 3. Niepodanie pełnych danych lub podanie danych niezgodnych z prawdą, może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Klientem. Za prawidłowość danych odpowiedzialność ponosi Klient.
 4. Podając dane wskazane w pkt. 1 oraz akceptując niniejszą Politykę Prywatności, Klient wyraża zgodę na przekazanie podanych danych do Oddziału Edun Korepetycje właściwego dla podanej przez Klienta miejscowości.
 5. Powyższe dane podawane są przez Klienta dobrowolnie. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora lub Oddział Edun Korepetycje wyłącznie w celu nawiązania kontaktu z Klientem i przedstawienia mu oferty zajęć korepetycji z przedmiotów, wskazanych przez Klienta w formularzu.
 6. Administrator lub Oddział Edun Korepetycje, po skontaktowaniu się z Klientem usuwa dane przekazane przez Klienta w formularzu kontaktowym. W przypadku gdy klient wyrazi zainteresowanie ofertą przedstawioną mu przez Administratora lub Oddział Edun Korepetycje, strony zawierają osobną umowę o świadczenie usług korepetycyjnych.
 7. Dane przekazane przez Klienta nie są udostępniane podmiotom trzecim (za wyjątkiem określonym w pkt. 4), chyba, że obowiązek taki wynika z przepisów prawa bądź z konieczności przekazania danych w celu realizacji usługi.

Uprawnienia Klienta

Każdy Klient, który udostępnił Administratorowi swoje dane ma możliwość: dostępu do nich, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych a także wniesienia skargi do GIODO.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można kierować na adres:

Edun Korepetycje Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – Franczyza
Spółka Komandytowa
ul. Wiejska 163A lok. 11
45-304 Opole
tel: 22 250 19 10

 

 

 

Co mówią o nas nasi uczniowie?

Miła atmosfera, łatwy i wygodny kontakt (SMS). Indywidualne podejście do każdej osoby. Miła atmosfera, łatwy i wygodny kontakt (SMS). Indywidualne podejście do każdej osoby.

Wojtek, 3 klasa liceum

Atmosfera na zajęciach jest bardzo przyjemna. Czuję się komfortowo i bezpiecznie. Korepetytorka jest ciepłą osobą przez co na zajęciach przychodzę z lżejszym sercem... mimo, że tym przedmiotem jest matematyka. Atmosfera na zajęciach jest bardzo przyjemna. Czuję się komfortowo i bezpiecznie. Korepetytorka jest ciepłą osobą przez co na zajęciach przychodzę z lżejszym sercem... mimo, że tym przedmiotem jest matematyka.

Sylwia, 2 klasa liceum

Miła atmosfera w całym oddziale. Sympatyczny korepetytor. Indywidualne podejście. Dobre przekazywanie informacji o ewentualnych zmianach godzin lub odwołanych zajęciach. Możliwość dopasowania zajęć do swojego grafika. Miła atmosfera w całym oddziale. Sympatyczny korepetytor. Indywidualne podejście. Dobre przekazywanie informacji o ewentualnych zmianach godzin lub odwołanych zajęciach. Możliwość dopasowania zajęć do swojego grafika.

Marcin, 3 klasa liceum

Jest bardzo miła atmosfera i dzięki temu, aż chce się uczyć. Dzięki zajęciom zrozumiałam wreszcie matematykę, a jestem dopiero po 6 korepetycjach. Jest bardzo miła atmosfera i dzięki temu, aż chce się uczyć. Dzięki zajęciom zrozumiałam wreszcie matematykę, a jestem dopiero po 6 korepetycjach.

Grzegorz, 1 klasa liceum

Wypełnij formularz kontaktowy - odbierz bezpłatną lekcję! Masz pytania? Zadzwoń teraz!