Kursy maturalne - Matura 2020

Kiedy zaczynają się egzaminy maturalne. Do kiedy należy wybrać przedmioty zdawane na maturze? Jak się przygotować do egzaminu maturalnego? Co trzeba wiedzieć o egzaminie maturalnym? Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziesz tutaj.

Pomoc w przygotowaniu do matury

Matura to najważniejszy egzamin w karierze każdego ucznia. Aby skutecznie i bezstresowo przygotować się do matury Edun Korepetycje opracował unikalne kursy maturalne. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, dzięki czemu każdy uczestnik ma doskonały kontakt z korepetytorem i gwarancję, że poruszone będą te zagadnienia, których nie rozumie.

Edun Korepetycje stawia na indywidualne podejście do słuchaczy, zrywając z typowo szkolną nudą i rutyną. Zajęcia w naszej placówce to doskonała nauka poprzez zabawę, metody nauczania, bazujące na skojarzeniach, zrozumieniu materiału oraz innych efektywnych sposobach. Powoduje to, że kursy maturalne w Edun Korepetycje to nie tylko powtarzanie materiału, lecz także uzupełnienie braków, które mogłyby przeszkodzić w dalszych studiach.

oddzialowe-20

Kursy maturalne Edun prowadzone są w dwóch trybach:

 • normalnym, gdy zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, przez pół roku szkolnego;/span>
 • intensywnym – przez dwa tygodnie na miesiąc przed maturą lub w ferie zimowe.

Kursy prowadzone są z następujących przedmiotów:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski,
 • fizyka,
 • chemia,
 • geografia,
 • historia,
 • język niemiecki,
 • biologia.

Istnieje także możliwość organizacji kursów z innych przedmiotów – w tym celu skontaktuj się z naszą placówką w swoim mieście.

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym?

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz tematy dotyczące egzaminu maturalnego:

Które egzaminy są obowiązkowe?

 • Zdający maturę musi przystąpić do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Do przedmiotów podstawowych na maturze zalicza się język polski, matematyka i język obcy nowożytny (np. angielski, niemiecki, francuski). Dodatkowo absolwenci szkół i oddziałów, gdzie prowadzone jest nauczanie języków mniejszości narodowych, zobowiązani są do przystąpienia do matury z języka danej mniejszości.
 • Zdający maturę musi przystąpić do co najmniej jednego egzaminu pisemnego z wybranego przez siebie przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
 • Zdający maturę musi przystąpić do egzaminu ustnego z języka polskiego i nowożytnego języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Z ilu przedmiotów można zdawać egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym?

Na maturze każdy zdający musi przystąpić do egzaminu pisemnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Oprócz tego można zdawać dodatkowo rozszerzony egzamin pisemny z dodatkowych 5-ciu przedmiotów. W sumie na maturze można zdawać maksymalnie sześć egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym.

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE NA EGZAMINIE MATURALNYM
Część pisemna Część ustna
 • język polski  - poziom podstawowy
 • Nowożytny język obcy   - poziom podstawowy
 • matematyka   - poziom podstawowy
 • język mniejszości narodowej   - poziom podstawowy
 • język polski - bez określania poziomu

 • język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (bez określania poziomu)

 • język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)

PRZEDMIOTY DODATKOWE NA EGZAMINIE MATURALNYM
Część pisemna Część ustna
 • Każdy zdający musi przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.

 • Każdy  zdający ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z łącznie z sześciu dodatkowych przedmiotów.

 • Przedmioty dodatkowe muszą być zdawane na na poziomie rozszerzonym (lub dwujęzycznym w wypadku języka nowożytnego).

 • Dotyczy wyłącznie egzaminów z języków.

 • matematyka

 • biologia

 • chemia

 • fizyka

 • filozofia

 • geografia

 • j.łaciński i kultura antyczna

 • j.mniejszości narodowej

 • j. obcy nowożytny

 • j. polski

 • j. regionalny

 • historia

 • historia muzyki

 • historia sztuki

 • informatyka

 • wiedza o społeczeństwie (WOS)

 • język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)

 • język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)

 • język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny)

 • język regionalny (bez określania poziomu)

Zwolnienie z egzaminu maturalnego - komu przysługuje? Na jakiej podstawie?

Zwolnienie z  egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu otrzymują laureaci oraz finaliści olimpiad przedmiotowych, których pełna lista została przedstawiona w tabeli. Podstawą do wydania zaświadczenia o zwolnieniu z konieczności przystąpienia do matury z przedmiotu jest zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty.

Nr Przedmiot Rodzaj olimpiady Organizator olimpiady

1.

Biologia Olimpiada Biologiczna Polskie Towarzystwo Przyrodników (PTP)
2. Chemia Olimpiada Chemiczna Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTCh)
3. Filozofia Olimpiada Filozoficzna Polskie Towarzystwo Filozoficzne (PTF)
4. Fizyka z astronomią Olimpiada Fizyczna Polskie Towarzystwo Fizyczne (PTF)
5. Geografia Olimpiada Geograficzna Polskie Towarzystwo Geograficzne (PTG)
6. Historia Olimpiada Historyczna Polskie Towarzystwo Historyczne (PTH)
7. Historia muzyki

Olimpiada Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej

8. Historia sztuki
9. Informatyka Olimpiada Informatyczna Fundacja Rozwoju Informatyki (FRI)
10. J. angielski Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Lindego – Poznań
11. J. białoruski Olimpiada Języka Białoruskiego Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Białorutenistyki
12. J. francuski Olimpiada Języka Francuskiego Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce Prof-Europe
13. J. hiszpański Olimpiada Języka Hiszpańskiego Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (PTN)
14. J. łaciński i kultura antyczna Olimpiada Języka Łacińskiego Polskie Towarzystwo Filologiczne (PTF), Instytut Filologii Klasycznej, Uniwersytet Warszawski
15. J. niemiecki Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Lindego – Poznań
16. J.  polski Olimpiada Literatury i Języka polskiego Instytut Badań Literackich (IBL)
17. J.  rosyjski Olimpiada Języka Rosyjskiego Uniwersytet Warszawski (UW)
18. Matematyka Olimpiada Matematyczna Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej
19. Wiedza o społeczeństwie (WOS) Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Uniwersytet Warszawski (UW), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Europejski

Deklaracje maturalne - do kiedy trzeba podjąć decyzję o przystąpieniu do matury?

Uczniowie chcący przystąpić do matury muszą do 30 września wypełnić, podpisać i złożyć do dyrektora szkoły wstępną deklarację maturalną. Po jej złożeniu dyrekcja szkoły wydaje jej kopię. W kolejnych miesiącach możliwe jest dokonanie ewentualnych zmian co do wybranej listy przedmiotów. Ostateczny termin podjęcia decyzji dotyczącej przystąpienia do matury upływa z 7 lutego.  Do tego dnia uczniowie muszą złożyć ostateczne deklarację wyboru przedmiotów maturalnych.

 

Jaki wynik należy uzyskać aby zdać egzamin maturalny?

Aby otrzymać świadectwo maturalne, należy:‎

 • Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.

 • Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.

 • Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Kiedy przeprowadzany będzie egzamin maturalny w 2020?

Poniżej przedstawiono ogólne informacje na temat dat przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2019. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu zostały przedstawione w sekcji:  Harmonogram egzaminów maturalnych 2019

Sesja główna – od 4 do 23 maja 2020 r.‎‎

 1. 4 - 23 maja  - część ustna z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego
 2. 6 - 23 maja  - część ustna z języków obcych nowożytnych
 3. 6 - 23 maja. - część pisemna (obejmuje wszystkie przedmioty)

Sesja dodatkowa – od 1 do 13 czerwca 2020 r.‎

 1. 1 - 5 czerwca - część ustna (obejmuje wszystkie przedmioty)
 2. 8 - 13 czerwca - część pisemna (obejmuje wszystkie przedmioty)

Sesja poprawkowa – od 20 do 21 sierpnia 2020 r.‎

 1. od 17 do 18 sierpnia - część ustna (obejmuje wszystkie przedmioty).
 2. 17 sierpnia‎ - część pisemna (obejmuje wszystkie przedmioty).

Jak wygląda harmonogram egzaminów maturalnych 2020

Harmonogram egzaminów maturalnych obowiązuje we wszystkich typach szkół.

Harmonogram matury z części pisemnej

Data Godzina 9:00 Godzina 14:00

4 maja 2020 r. (poniedziałek)

język polski – poz. podstaw. język polski – poz. rozszerz.
5 maja 2020 r. (wotrek) matematyka – poz. podstaw.

język łaciński i kultura antyczna – poz. podstaw.

język łaciński i kultura antyczna – poz. rozszerz.

6 maja 2020 r. (środa) język angielski – poz. podstaw.

język angielski – poz. rozszerz.

język angielski – poz. dwujęzyczny.

7 maja 2020 r. (czwartek) matematyka – poz. rozszerz.

filozofia – poz. podstaw.

filozofia – poz. rozszerz.

8 maja 2020 r. (piątek)

biologia – poz. podstaw.

biologia – poz. rozszerz.

wiedza o społeczeństwie – poz. podstaw.

wiedza o społeczeństwie – pr

11 maja 2020 r. (poniedziałek)

chemia – poz. podstaw.

chemia – poz. rozszerz.

informatyka – poz. podstaw.

informatyka – poz. rozszerz.

12 maja 2020 r. (wtorek) język niemiecki – poz. podstaw.

język niemiecki – poz. rozszerz.

język niemiecki – poz. dwujęzyczny.

13 maja 2020 r. (środa)

geografia – poz. podstaw.

geografia – poz. rozszerz.

historia sztuki – poz. podstaw.

historia sztuki – poz. rozszerz.

14 maja 2020 r. (czwartek) język rosyjski – poz. podstaw.

język rosyjski – poz. rozszerz.

język rosyjski – poz. dwujęzyczny.

15 maja 2020 r. (piątek) język francuski –poz. podstaw.

język francuski – poz. rozszerz.

język francuski – poz. dwujęzyczny.

18 maja 2020 r. (poniedziałek)

fizyka i astronomia – poz. podstaw.

fizyka i astronomia / fizyka – poz. rozszerz.

historia – poz. podstaw.

historia – poz. rozszerz.

19 maja 2020 r. (wtorek) język hiszpański – poz. podstaw.

język hiszpański – poz. rozszerz.

język hiszpański – poz. dwujęzyczny.

20 maja 2020 r. (środa)

język włoski – poz. podstaw.

język łemkowski – poz. podstaw.

język łemkowski – poz. rozszerz.

język włoski – poz. rozszerz.

język włoski – poz. dwujęzyczny.

21 maja 2020 r. (czwartek)

języki mniejszości narodowych – poz. podstaw.

język kaszubski – poz. podstaw.

język kaszubski – poz. rozszerz.

języki mniejszości narodowych – poz. podstaw.

wiedza o tańcu - poz. podstaw.

wiedza o tańcu - poz. rozszerz.

historia muzyki - poz. podstaw.

historia muzyki - poz. rozszerz.

Harmonogram matury z części ustnej

Szczegółowy harmonogram egzaminów ustnych jest ustalany przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

 

Data Język
od 11 do 22 maja 2020 r. 

język polski

języki mniejszości narodowych

język łemkowski, język kaszubski

od 4 do 22 maja 2020 r.  języki obce nowożytne

Termin dodatkowy i poprawkowy - Matura 2020

Termin egzaminów poprawkowych - Matura 2020

Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych tych zdających, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych oraz do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo ‎w części ustnej.‎  Uczeń, który spełnia powyższe wymagania będzie mógł przystąpić do matury poprawkowej w następujących terminach:

 • 20 sierpnia 2020  o godzinie godz. 9:00. - egzamin poprawkowy z części pisemnej,
 • 20 - 21 sierpnia 2020 - egzamin poprawkowy z części ustnej (język polski, języki mniejszości narodowych oraz języki obce nowożytne).

Termin egzaminów dodatkowych - Matura 2020

Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę od dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie - mogą to uczynić w dniach:

 • od 3 do 8 czerwca 2020  - matura ustna,
 • od 3 do 19 czerwca 2020 - matura pisemna.

Wybierz miasto i pozwól swojemu dziecku dołączyć do grona najlepszych uczniów!

  «
 • Korepetycje Będzin Będzin
 • Korepetycje Bielsko Biała Bielsko Biała
 • Korepetycje Elbląg Elbląg
 • Korepetycje GdańskGdańsk
 • Korepetycje Gdańsk ChełmGdańsk (Chełm)
 • Korepetycje GliwiceGliwice
 • Korepetycje Grodzisk MazowieckiGrodzisk Mazowiecki
 • Korepetycje Jastrzębie ZdrójJastrzębie Zdrój
 • Korepetycje KaliszKalisz
 • Korepetycje KatowiceKatowice
 • Korepetycje KielceKielce
 • Korepetycje KoninKonin
 • Korepetycje KrotoszynKrotoszyn
 • Korepetycje KrakówKraków
 • Korepetycje OstrowiecOstrowiec
 • Korepetycje PiłaPiła
 • Korepetycje PruszkówPruszków
 • Korepetycje ToruńToruń
 • Korepetycje Warszawa CentrumWarszawa Centrum
 • Korepetycje Warszawa TargówekWarszawa Targówek
 • Korepetycje Warszawa UrsusWarszawa Ursus
 • Korepetycje Warszawa UrsynówWarszawa Ursynów
 • Korepetycje Warszawa ŻoliborzWarszawa Żoliborz
 • Korepetycje ZabrzeZabrze
 • Korepetycje ZamośćZamośćCo mówią o nas nasi uczniowie?

Miła atmosfera, łatwy i wygodny kontakt (SMS). Indywidualne podejście do każdej osoby. Miła atmosfera, łatwy i wygodny kontakt (SMS). Indywidualne podejście do każdej osoby.

Wojtek, 3 klasa liceum

Atmosfera na zajęciach jest bardzo przyjemna. Czuję się komfortowo i bezpiecznie. Korepetytorka jest ciepłą osobą przez co na zajęciach przychodzę z lżejszym sercem... mimo, że tym przedmiotem jest matematyka. Atmosfera na zajęciach jest bardzo przyjemna. Czuję się komfortowo i bezpiecznie. Korepetytorka jest ciepłą osobą przez co na zajęciach przychodzę z lżejszym sercem... mimo, że tym przedmiotem jest matematyka.

Sylwia, 2 klasa liceum

Miła atmosfera w całym oddziale. Sympatyczny korepetytor. Indywidualne podejście. Dobre przekazywanie informacji o ewentualnych zmianach godzin lub odwołanych zajęciach. Możliwość dopasowania zajęć do swojego grafika. Miła atmosfera w całym oddziale. Sympatyczny korepetytor. Indywidualne podejście. Dobre przekazywanie informacji o ewentualnych zmianach godzin lub odwołanych zajęciach. Możliwość dopasowania zajęć do swojego grafika.

Marcin, 3 klasa liceum

Jest bardzo miła atmosfera i dzięki temu, aż chce się uczyć. Dzięki zajęciom zrozumiałam wreszcie matematykę, a jestem dopiero po 6 korepetycjach. Jest bardzo miła atmosfera i dzięki temu, aż chce się uczyć. Dzięki zajęciom zrozumiałam wreszcie matematykę, a jestem dopiero po 6 korepetycjach.

Grzegorz, 1 klasa liceum

Wypełnij formularz kontaktowy - odbierz bezpłatną lekcję! Masz pytania? Zadzwoń teraz!