Matura 2024 – Co trzeba wiedzieć o nadchodzącym egzaminie maturalnym

Im wcześniej rozpoczniesz przygotowania do przyszłorocznej matury, tym lepiej! Dlatego już dzisiaj podsumowujemy najistotniejsze kwestie dotyczące egzaminu maturalnego w 2024 roku. Oczywiście warto śledzić na bieżąco szczegółowe doniesienia dotyczące chociażby konkretnych dat przeprowadzenia egzaminu maturalnego za rok. Tymczasem już dzisiaj zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną pigułką informacji i odpowiedzi na najczęstsze pytania o maturę 2024.

Nowa Formuła matury 2024

Nową formułę matury od 2024 można streścić w następujących punktach:

 • obowiązkowo należy przystąpić do dwóch egzaminów w części ustnej (język polski i język obcy nowożytny);
 • obowiązkowe jest podejście do minimum czterech egzaminów pisemnych. Trzy na poziomie podstawowym (z języka polskiego, matematyki oraz nowożytnego języka obcego) oraz jeden na poziomie rozszerzonym. Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.
 • Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).
 • dodatkowo w formie pisemnej przystąpić można do matury rozszerzonej z następujących przedmiotów: historia, biologia, fizyka, chemia, geografia, informatyka, historia sztuki, historia muzyki i filozofia;
 • wymagania egzaminacyjne zostały określone w lutym 2022 roku (o szczegółach można przeczytać na stronie CKE).
Egzaminy maturalne - czas trwania - Formuła 2023
Egzaminy maturalne - czas trwania - Formuła 2015

Terminarz egzaminów maturalnych w 2024 roku

Matury 2024 w terminie głównym odbędą się zgodnie z harmonogramem CKE w dniach od 7 do 24 maja 2024 roku. Matury ustne zostaną przeprowadzone od 11 do 25 maja 2024 roku (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Warto dodać, że w roku szkolnym 2023/2024 egzamin maturalny odbędzie się w dwóch formułach: 2015 i 2023, a terminy obu formuł są takie same.

Harmonogram matur w roku szkolnym 2023/2024 prezentuje się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy)

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy)

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony)

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony)

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy)

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony)

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

To ważne informacje dotyczące harmonogramu matur w roku szkolnym 2023/2024.

Wyniki matury 2024

Wyniki matur 2024 zostaną ogłoszone online 9 lipca 2024 roku. Dla osób, które poprawiają maturę w sierpniu, wyniki będą dostępne od 10 września 2024 roku.

Kto może zdawać maturę 2024?

Do matury w 2024 podchodzić będą zarówno uczniowie, którzy uczęszczali do 8-klasowych szkół podstawowych, a następnie do 4-klasowego liceum, ale również:

 • Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • Absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Terminy deklaracji maturalnych

Deklaracja maturalna to dokument, który musi złożyć każdy licealista, który chce przystąpić do egzaminu dojrzałości w maju. Zawiera ona informację o wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wstępną deklarację maturalną należy wypełnić i złożyć do dyrektora szkoły złożyć najpóźniej do 30 września 2022. Ostateczną deklarację należy złożyć do 7 lutego 2024

Jaki wynik należy uzyskać aby zdać egzamin maturalny?

Aby otrzymać świadectwo maturalne, należy:‎

 • Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.
 • Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej (w tym z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym)
 • Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Zadania maturalne

Jeżeli zastanawiasz się jak wyglądają matury z przedmiotów podstawowych, spieszymy z wyjaśnieniem:

 • matematyka: czas na napisanie tego egzaminu wynosi 170 minut. Składa się on z 3 części: pytań zamkniętych (z 4 propozycjami odpowiedzi, przy czym tylko jedna z nich jest właściwa i otrzymujemy za nią 1 punkt), pytań otwartych (wymagana jest w nich odpowiedź i uzasadnienie, za każde pytanie można uzyskać 2 punkty), zadań otwartych wraz ze złożoną odpowiedzią ukazującą tok rozumowania, zastosowane sposoby liczenia itp. W tym przypadku uzyskujemy 4, 5 lub 6 punktów, w zależności od poziomu skomplikowania pytania.
 • język polski: egzamin trwa 240 minut. Pierwszy podzielony zostanie na dwie części: 1. Język polski w użyciu, 2. Test historycznoliteracki. Drugi arkusz to wypracowanie, nie krótsze niż 400 wyrazów na temat wybrany przez zdającego. Wypracowanie musi uwzględniać dwa utwory literackie, w tym jeden wskazany jako obowiązkowy w liście lektur, a także dwa konteksty (np. historyczne, biograficzne, polityczne, społeczne lub kulturowe).
 • język obcy: czas trwania egzaminu wynosi  120 minut. Zadania zamknięte to sprawdzenie umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem i znajomości środków językowych. Kolejna część to wypowiedź pisemna w formie listu tradycyjnego bądź e-mail, ewentualnie dłuższy wpis na blogu czy forum internetowym.
Przedmiot
Czas trwania egzaminu
(poziom podstawowy)
Czar trwania egzaminu
(poziom rozszerzony)
Język polski240 min210min
Matematyka180 min180 min
Język obcy nowożytny120 min150 min
Język mniejszości narodowej210 min210 min
Biologia 180 min
Chemia 180 min
Filozofia 180 min
Fizyka 180 min
Geografia 180 min
Historia 180 min
Historia muzyki 180 min
Historia sztuki 180 min
Język łaciński i kultura antyczna 180 min
Wiedza o społeczeństwie 180 min
Informatyka 210 min
* czas trwania egzaminu wg danych na dzień 20.08.2022r.

CKE na swojej stronie internetowej bardzo szczegółowo informuje o możliwym kształcie poszczególnych matur. Oprócz przywoływanych uprzednio informatorów maturalnych, na stronie CKE znajdziemy także:

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych kursantów przygotowaliśmy dwa rodzaje kursów:

Zapraszamy do kontaktu z najbliższym oddziałem, najbliższe sobie miasto możesz znaleźć klikając w zakładkę Oddziały na górze strony..

Istnieje także możliwość organizacji kursów z innych przedmiotów – w tym celu skontaktuj się z naszą placówką w swoim mieście.

Korepetycje

Pomożemy Twojemu dziecku przyswoić nawet najtrudniejsze informacje i poprawić wyniki. Wiemy jakie techniki i metody stosować aby jak najefektywniej przyswajać wiedzę.

Kursy maturalne

Z myślą o maturzystach przygotowaliśmy specjalną ofertę kursów, które zapewnią najlepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Kursy ósmoklasisty

Aby uniknąć niepotrzebnego stresu przygotowaliśmy specjalną ofertę kursów dla ósmoklasistów dostosowanych do wymagań egzaminacyjnych.

Edukacja domowa

Podjąłeś decyzje o przeniesieniu swojego dziecka do systemu edukacji domowej. Nie jesteś pewien czy poradzisz sobie samodzielnie?

Doradztwo edukacyjne

Pomożemy Twojemu dziecku przyswoić nawet najtrudniejsze informacje i poprawić wyniki. Wiemy jakie techniki i metody stosować aby jak najefektywniej przyswajać wiedzę.

Zapisz się na darmową lekcję

Przygotowaliśmy dla Ciebie możliwość sprawdzenia nas! Wystarczy, że wypełnisz nasz formularz rejestracyjny.

W EDUN Korepetycje stawiamy na doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zindywidualizowany program edukacyjny oraz nowoczesne techniki nauczania.

Nasze zajęcia prowadzone są w przyjaznej, motywującej i bezstresowej atmosferze – codziennie udowadniamy, że nauka może być prawdziwą przyjemnością!

Zapisz się teraz!

  Jesteśmy obecni w całej Polsce

  Sprawdź w jakich miastach posiadamy nasze placówki. Wybierz miasto, w którym szukasz korepetycji i zapisz się on-line, zadzwoń lub odwiedź nas osobiście.

  • Korepetycje Bielsko Biała Bielsko Biała
  • Korepetycje Bydgoszcz Bydgoszcz
  • Korepetycje Chrzanów Chrzanów
  • Korepetycje Ciechanów Ciechanów
  • Korepetycje Gdańsk ChełmGdańsk (Chełm)
  • Korepetycje JaworznoJaworzno
  • Korepetycje KaliszKalisz
  • Korepetycje KatowiceKatowice
  • Korepetycje KętrzynKętrzyn
  • Korepetycje KielceKielce
  • Korepetycje KoninKonin
  • Korepetycje KrotoszynKrotoszyn
  • Korepetycje LubaczówLubaczów
  • Korepetycje OlsztynOlsztyn
  • Korepetycje PiłaPiła
  • Korepetycje PruszkówPruszków
  • Korepetycje RzeszówRzeszów
  • Korepetycje SanokSanok
  • Korepetycje StargardStargard
  • Korepetycje SzczytnoSzczytno
  • Korepetycje TurekTurek
  • Korepetycje Warszawa CentrumWarszawa Centrum
  • Korepetycje Warszawa BemowoWarszawa Bemowo
  • Korepetycje Warszawa MokotówWarszawa Mokotów
  • Korepetycje Warszawa TargówekWarszawa Targówek
  • Korepetycje Warszawa UrsusWarszawa Ursus
  • Korepetycje Warszawa UrsynówWarszawa Ursynów
  • Korepetycje Warszawa WilanówWarszawa Wilanów
  • Korepetycje ZamośćZamość

  Popularne tematy