Jak uczyć się skutecznie ?

.

oddzialowe 19

Samodzielne starania


Są różne strategie i metody nauki. Każdy z nas ma swoje preferencje jeżeli chodzi o sposób przyswajania wiedzy. Bardzo ważne są także predyspozycje, takie jak umiejętność szybkiego i trwałego zapamiętywania informacji, poziom inteligencji, zdolność koncentracji i skupienia. Duże znaczenie mają również zainteresowania i pasje. Największą przyjemność sprawia poszerzanie swoich horyzontów i rozwijanie się w ulubionej dziedzinie nauki, sportu, sztuki. Kluczowa jest motywacja i nastawienie, zwłaszcza, kiedy młody człowiek samodzielnie podejmuje wyzwanie z trudnymi partiami materiału. Należy pamiętać, że kluczową rolę odgrywa stan psychofizyczny osoby - przemęczenie, mała ilość snu, złe samopoczucie skutecznie utrudniają przyswajanie nowych informacji. Jeżeli podstawowe fizjologiczne potrzeby organizmu nie są zaspokojone nie można wymagać, iż umysł będzie pracował bez szwanku. Warto również zadbać o warunki zewnętrzne - odpowiednia przestrzeń na blacie biurka lub stołu, wygodne krzesło czy fotel, dobre oświetlenie, a także cisza i spokój. Hałas i ciągłe odwracanie uwagi od książek dekoncentruje i sprawia, że nasza nauka jest nieefektywna. Nie wszyscy mogą sobie zapewnić tak dogodne warunki w regularnym czasie. W przypadku dzieci to ich rodzice powinni zadbać o sprzyjające nauce środowisko, powinni też pamiętać o motywacji i wsparciu w szkolnych zmaganiach.

Wsparcie w nauce

Czasami dodatkowe wsparcie w nauce jest niezbędne. Uczniowie i studenci, którym trudno się zmobilizować do systematycznej nauki zapisują się na korepetycje. Podobnie jest z osobami, które mają problemy ze skupieniem i przyswajaniem dużych i skomplikowanych partii materiału. Nauka u korepetytora bywa niezwykle skuteczna, jednak musi być podjęta w odpowiednim czasie, zwłaszcza w przypadku kursów przygotowawczych do matury lub innych testów i sprawdzianów końcowych. Są to egzaminy, które sprawdzają wiedzę z paru lat nauki w szkole. Niektórzy zaniedbują naukę w domu, z różnych względów, a na zajęcia dodatkowe zapisują się parę tygodni przed ważnym testem. Nawet najlepszy nauczyciel nie jest w stanie pomóc w ostatniej chwili, kiedy w grę wchodzi powtórzenie materiału z 3 czy 4 lat. W przypadku przedmiotów ścisłych istotna jest reakcja w odpowiedniej chwili. Kiedy pojawiają się większe trudności np. z ułamkami czy procentami, można wesprzeć się doraźnie korepetycjami z matematyki z tych właśnie zagadnień. Podobnie jest z korepetycjami z historii, czy polskiego. Jednak trzeba pamiętać, że gdy problemy się nawarstwiają później mogą stać się wielką przeszkodą. Niezrozumiałe tematy mogą poważnie utrudnić dalszy proces edukacji. Na indywidualnych zajęciach nikt trzeci nie zakłóca spokoju. Korepetytor lub placówka edukacyjna musi zapewnić uczniowi najlepsze warunki. Jednak odpowiednia regeneracja organizmu, motywacja i dobre nastawienie zależy tylko od samego studenta/ucznia.

Wybierz miasto i pozwól swojemu dziecku dołączyć do grona najlepszych uczniów!